B.05. 01. Doelstelling / Missie van de club.

Iedereen die lid is van Park FC Houthalen moet binnen zijn persoonlijke mogelijkheden voldoende enthousiasme,  ontspanning  en  plezier  beleven aan de  voetbalsport.
Jongeren  zullen  zich steeds  beter ontwikkelen in een positieve sfeer.

Met een kwalitatieve hoogstaande Jeugdwerking streven we ernaar om alle spelers binnen onze club op een dusdanig  niveau aan de door de Belgische Voetbalbond georganiseerde competitie te laten deelnemen zodat er voor hun voldoende uitdaging is om zich beter te ontwikkelen en zich verder te ontplooien als voetballer.

Op langere termijn moet de positieve ontplooiing van spelers de club in staat stellen om hogere ambities na te streven, dit primeert boven de wedstrijdresultaten op korte termijn.

Onder meer de ‘gedragscode’ als ook het ‘leerplan’ zijn een  hulpmiddel voor het hoofd- en  jeugdbestuur om deze doelstelling, namelijk om op termijn zo veel mogelijk eigen jeugdspelers te laten aantreden in het eerste elftal van onze club, te bewerkstelligen.

Deze ‘gedragscode’ als het ‘Leerplan’  moeten dan ook door de verantwoordelijke personen als ook de personen waartoe deze gericht zijn worden uitgedragen en nageleefd.

B.05. 02. Visie van de club.

Bij Park FC Houthalen staat iedere speler steeds centraal.

  1. Iedereen moet dan ook plezier beleven aan wedstrijden en trainingen (voetbal = Fun)
  2. Via het opstellen van een duidelijk en algemeen bekent ‘Fair Play Charter’ (Blad B.06) tracht de club een positieve beleving bij spelers te creëren.
  3. Een ‘gedragscode’ (Blad B.02) werd door de club opgesteld om te waken over onder meer het gedrag en de verantwoordelijkheid bij spelers.
  4. Alle spelers moeten ook voldoende speelgelegenheid krijgen (gemiddeld 50% op een heel seizoen).
  5. De club tracht steeds gekwalificeerde jeugdtrainers aan te stellen of eventueel op te leiden, en dit om een kwalitatief hoogstaande opleiding aan te bieden aan alle jeugdspelers.
  6. Een goed gestructureerd ‘Leerplan’ moet de voetbaltechnische als ook de tactische kwaliteiten van de jeugdspelers bevorderen. De JC ’s waken over het toepassen van dit leerplan.
  7. Zowel de leden van de volledige Technische Staf als ook alle jeugdspelers worden door de club geëvalueerd (opgelegd door de KBVB).
  8. Park FC Houthalen tracht steeds zijn leden te betrekken bij zowel sportieve als sociale nevenactiviteiten, en dit om de persoonlijke band met de club te bevorderen.