Tegemoetkoming lidgelden

Attesten ziekenfondsen

Je ziekenfonds of mutualiteit betaalt steeds een deel van je lidgeld terug. Hieronder kan je het attest van jouw instelling downloaden om je aanvraag in te dienen.

Christelijke Mutualiteit
Liberale Mutualiteit
Neutraal Ziekenfonds
Partena
Socialistische Mutualiteit

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.