VERVOER BIJ UITWEDSTRIJDEN
De verplaatsingen maken we altijd per auto. We vertrekken stipt op het afgesproken uur aan ons clublokaal Sportsbar. Als je rechtstreeks de verplaatsing doet, verwittig je altijd tijdig de trainer of afgevaardigde.
Wij vragen aan de ouders om op regelmatige basis voor vervoer te zorgen. Als je niet kan meerijden, bespreek je dit met je trainer of met een ander ouder. Als iedere ouder zijn verantwoordelijkheid opneemt, is er altijd voldoende vervoer.

VERVOER VAN KINDEREN IN DE WAGEN

Algemene regel

Kinderen (jonger dan 18 jaar) en kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen.

Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun).

Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die uitgerust zijn met veiligheidsgordels (1)
Kinderen kleiner dan 1,35m – Kinderbeveiligingssysteem verplicht
Kinderen van 1,35m en groter  – Kinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel verplicht

Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die niet uitgerust zijn met veiligheidsgordels (1)
Kinderen onder 3 jaar – Mogen niet worden vervoerd
Kinderen van 3 jaar en ouder, kleiner dan 1,35m  – Moeten achterin worden vervoerd

(1) Auto’s: personenwagens, auto voor dubbel gebruik, minibus, lichte vrachtauto, …

De uitzonderingen

De algemene regel is niet van toepassing in:

  • taxi’s
  • voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend
  • autobussen en autocars

In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust. In taxi’s (waar geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is) moeten kinderen kleiner dan 1,35m achterin worden vervoerd.

Er bestaan ook uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte vrachtauto’s:

  1. Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er al twee andere in gebruik zijn:Een 3e kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35m) mag achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Indien het kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt.
  2. In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de ouders worden vervoerd: wanneer er geen of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar en ouder achterin zonder kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen. Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden vervoerd. Voor de eigen kinderen van de bestuurder geldt de algemene regel: kinderbeveiligingssysteem verplicht indien ze kleiner zijn dan 1,35m.