Toestemming Privacyverklaring

De privacyverklaring: een must vanaf 25 mei a.s.!

Onze privacyverklaring kan je raadplegen op deze site onder de knop ‘Clubinfo’.

Van alle clubleden wordt verwacht dat je het document ‘Toestemming privacyverklaring’ invult en ondertekent. Wie dit niet invult en tekent, kan ook niet worden ingevuld op een wedstrijdblad en kan dus beter een andere hobby zoeken. Verder dien je op dit formulier al dan niet aan te kruisen of je naam en foto op onze clubsite en op onze facebookpagina mag verschijnen. Tot slot kan je de optie aanduiden of je naam en foto mogen worden doorgegeven voor publicatie in Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws of internetgazet Houthalen-Helchteren.

Alle clubleden (spelers, bestuursleden, trainers, afgevaardigden en clubmedewerkers) zullen een dergelijk formulier krijgen om in te vullen. Nieuwe leden mogen dit al invullen en ondertekenen bij de inschrijving of aansluiting. Voor leden onder de 18 jaar moet een ouder de toestemmingsverklaring ondertekenen. Deze verklaringen zijn voor de club noodzakelijk om een goede werking en organisatie te waarborgen en ze zijn ook wettelijk verplicht. We hopen dat iedereen zijn formulier heeft ingevuld en binnengebracht voor de aanvang van de allereerste (vriendschappelijke) wedstrijd van volgend seizoen. In de kantine zijn steeds formulieren aanwezig. Gelieve de ingevulde toestemmingsverklaring af te geven aan een bestuurslid of op het secretariaat te leggen. Men mag de afbeelding hieronder zelf ook afdrukken, invullen en afgeven.

——————————————————————————————————————-