I.2.01. A. Inleiding

Natuurlijk hopen wij dat ieder voetballend lid zo lang mogelijk bij onze club blijft. Het is echter vanzelfsprekend dat sommige spelers worden uitgenodigd door andere clubs om te gaan testen, het kan een positieve ervaring zijn voor deze speler.  Indien bepaalde richtlijnen worden gerespecteerd, zal FC Park Houthalen steeds toestemming hiervoor geven.

I.2.01. B. Ouders en ‘het Belang van het kind’

Wanneer je zoon(dochter) gelukkig is binnen onze club, moet je als ouder eigenlijk niet ingaan op een uitnodiging tot test bij een andere vereniging. Het is vanzelfsprekend dat ouders het beste voor hebben met hun kinderen, en ze vertrekken dan ook met het idee dat hun zoon (dochter) op een ‘hoger niveau’ moet gaan spelen. Het is ook zelden of nooit dat een speler de keuze maakt om te gaan testen, de ouders doen dit in hun plaats. Clubs testen spelers om ze nadien eventueel definitief aan te werven. Ervaring leert ons echter dat verscheidene clubs (meestal op provinciaal niveau) er een agressieve scouting op nahouden. Ze gebruiken allerlei redenen  om jongens aan te werven enkel en alleen om aan voldoende leden te geraken, ongeacht de kwaliteiten van de spelers. Een overstap naar een andere club brengt ook vaak praktische problemen met zich mee, zoals de langere en verdere verplaatsing, wat extra tijd en geld kost. In het belang van het kind horen ouders echter rekening te houden met deze extra organisatorische problemen die een overstap met zich mee brengt. Conclusie : voor een speler gaat testen weeg de voor- en nadelen goed af, en laat de belangen van het kind steeds voorgaan op die van U als ouder.

I.2.01. C. Richtlijnen m.b.t. testen bij een andere club.

Wanneer je als speler een uitnodiging om te gaan testen krijgt van een andere club is dit enkel mogelijk onder de volgende voorwaarden :

  1. De testen kunnen enkel bijgewoond worden na 1 januari
  2. De speler toont een officiële uitnodiging van de club waar hij gaat testen
  3. De speler mag geen wedstrijden missen van FC Park Houthalen *
  4. De speler krijgt toestemming van de JC en de TVJO
  5. Speler krijgt enkel toestemming voor maximum 3 trainingen

*uitzondering hierop : Ploegen op nationaal niveau die spelers oproepen voor testmatchen

Wanneer spelers buiten deze voorwaarden om alsnog ergens gaan testen, zijn ze niet langer verzekerd en kunnen ze juridisch in opspraak komen met de KBVB. Ook zal de club FC Park Houthalen sancties nemen zodra de speler één training en/of wedstrijd mist.

Spelers die gedurende het seizoen beslissen om de overstap te maken naar een andere club, hebben ook geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.