Taken afgevaardigde

Tijdens de thuiswedstrijden

Voor de wedstrijd

 • Opvang van de scheidsrechter, drankje aanbieden, begeleiden en informeren naar bijkomende wensen.
 • Oplossing geven aan eventuele tekortkoming(en).
 • Betaling van de onkostenvergoeding.
 • Tijdstip vragen voor controle schoeisel en identiteitscontrole.
 • Aanbieden scheidsrechtersblad en identiteitspapieren van beide teams.
 • Namen van de spelers benoemen en hun nummering meedelen.
 • Uitnodigen inde kantine na de wedstrijd.
 • Opvang van de bezoekende ploeg ; kleedkamer aanwijzen, uitnodigen tot het invullen van het digitale scheidsrechtersblad.
 • Aanduiden speelveld en plaats voor warming-up.
 • Opvang van de eigen spelersgroep; verzamelen identiteitspapieren, invullen digitaal scheidsrechtersblad, uitrusting verdelen.
 • Kleedkamer sluiten, inclusief kleedkamer van de scheidsrechter.
Tijdens de wedstrijd
 • Toezicht binnen de neutrale zone.
 • Verzorging van de gekwetste spelers. EHBO-tas.
 • Andere wedstrijdballen ter beschikking houden.
 • Noteren van spelersminuten (vanaf U13).
Bij de rust
 • Begeleiding van de scheidsrechter, drankje aanbieden.
 
Na de wedstrijd
 • Wedstrijdtruien verzamelen en natellen.
 • Eventueel extra drank voor de eigen spelers aanreiken.
 • Kledijtas wegbrengen en afleveren voor de wasbeurt.
 • Scheidsrechterblad goed nakijken, ondertekenen, duplicaat bezorgen aan tegenstrever.
 • Controleren kleedlokalen, ook van de tegenstander.
 • Identiteitspapieren terugbezorgen, gekwetsten doorsturen naar de medische diensten, eventueel een ongevallenformulier bezorgen en uitleg geven. Let op dat het ongevallenformulier wordt afgewerkt door de club waar de speler is aangesloten!
 • Gastheer spelen voor de scheidsrechter.
 

Tijdens de uitwedstrijden

 
Verzamelen aan Sportsbar
 • 15 minuten voor het afgesproken vertrekuur proberen aanwezig te zijn.
 • Ballen meenemen
 • Verantwoordelijkheid dragen voor een rustige houding van de spelersgroep voor vertrek en bij aankomst.
 
Voor, tijdens en na de wedstrijd
 • Meestal dezelfde taken als bij thuiswedstrijden; uitrusting, scheidsrechterblad,  spelers verzorgen bij kwetsuur, truitjes natellen, kleedkamer als laatste inspecteren en verlaten.
 • Drank(bonnen) indien voorzien voor eigen groep.
 • Ten laatste 45 minuten ná beëindigen wedstrijd, de terugreis met de hele groep aanvangen. Controle op aanwezigheid alle spelers, coördineren plaatsen in wagens in samenspraak met ouders.
 • Bij aankomst; kledijtas wegbrengen voor wasbeurt.
   

Taken los van de wedstrijd

 • Verslag uitbrengen bij de verantwoordelijken indien er zich onregelmatigheden of opmerkelijke feiten hebben voorgedaan.
 • Aanwezig zijn op de vergadering van de jeugd (periodiek/maandelijks?).
 

Taken specifiek aan bepaalde leeftijdscategorieën

 • Helpen bij aan- en omkleden, ouders komen in principe de kleedkamer niet binnen.
 • Veters helpen strikken.
 • Trainingsvestjes helpen aantrekken na invalsbeurten.
 • Water en drankbekertjes voorzien.
 • Toezicht houden tijdens het douchen.
 • Opruimen.
 • Ouders discreet informeren over bepaalde aanpassingen.
 • Noteren van spelersminuten vanaf U13 (miniemen).
 
Enkele aandachtspunten
 • Indien geen scheidsrechter komt opdagen, moet eerst de vraag gesteld worden aan de bezoekende ploeg of zij een vervanger kunnen aanstellen. Indien negatief dient de thuisploeg voor een aanduiding te zorgen.
 • De sportieve begeleiding en wedstrijd-coaching behoort NIET tot de taken van de afgevaardigden. Dit sluit evenwel positieve aanmoedigingen tijdens de wedstrijd niet uit, integendeel!
 • De afgevaardigde is een clubvertegenwoordiger, hij verzorgt het imago van vele medewerkers, spelers en ouders.
 • Kritiek hou je intern! Er zijn kanalen voldoende binnen de club om een probleem op te lossen.
 • Kun je als afgevaardigde eens niet aanwezig zijn, geen probleem! Gelieve dit echter ruim vooraf te melden zodat een vervanger kan aangeduid worden.