C.08. 1. Reglementen

 1. Correct zijn tegen iedereen binnen en buiten de club (zie blad B.02 & B.03 – gedragscode)
 2. Verplicht in gepaste kledij te verschijnen op wedstrijden (training + eventueel jas)
 3. Lijst taken opgemaakt door trainer opvolgen en uitvoeren
 4. Correct zorg dragen voor de infrastructuur zowel thuis als ook uit (blad B.03)
 5. Tijdig verwittigen bij mogelijke afwezigheid op training of wedstrijd
 6. Steeds tijdig verschijnen op trainingen en wedstrijden (bepaald door trainer)
 7. Sportief gedrag tegen scheidsrechter en tegenstander (absoluut geen kritiek)(blad B.02)
  Steeds identiteitskaart of identificatiebewijs met foto voorleggen op wedstrijd (verplicht)
 8. Tijdig betalen van het lidgeld
  – deelnemen aan wedstrijden is geen recht voortkomend uit het betalen van lidgeld
  – het lidgeld geeft recht op het volgen van trainingen, het gebruik van de accommodatie en
  het verkrijgen van de eventuele uitrusting (mits aankoop)
 9. Verplicht aanwezig zijn bij evaluaties
 10. Geen juwelen, piercings enz. dragen tijdens wedstrijden of trainingen
 11. Druggebruik of aanverwante activiteiten worden niet getolereerd binnen de club (uitsluiting)
 12. Tabak en alcohol zijn verboden (bij oudere spelers is in beperkte mate alcohol toegestaan)
 13. Verplicht Nederlands te spreken tijdens organisaties van de club (ook wenselijk voor ouders)

C.08. 2. Uitrusting (zie ook blad B.04)

 1. Zorg dragen voor je eigen kledij (noteer steeds je naam in je training + jassen)
 2. Voetbalschoenen
  – dienen steeds zorgvuldig gepoetst te worden voor iedere training of wedstrijd
  – moeten voorzien zijn van de correcte studs (rekening houdende met het weer)
  – dienen buiten afgeklopt te worden en niet in de douches (hier staan sancties op)
  – bij trainingen schoenen vooraan in de gang uitdoen
 3. Bal
  – zorg dat je naam op jou eigen bal genoteerd staat
  – verschijn op het terrein met een correct opgeblazen bal
  – andere ballen worden niet toegestaan, enkel de bal van de club is gewenst
 4. Goede beenbeschermers zijn verplicht zowel op trainingen als wedstrijden

C.08. 3. Sancties

Bij inbreuken op de in paragraaf 1 en 2 vermelde punten kunnen mogelijke sancties volgen

 1. Sancties kunnen gaan van minder speelminuten tot uitsluiting (bij ernstige feiten)
 2. Sancties worden steeds in overleg door het Jeugdbestuur bepaald
 3. Ouders worden op de hoogte gebracht van mogelijke sancties
 4. Bij ernstige inbreuken worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek
 5. Een sanctie uit het verleden beïnvloed absoluut niet de sportieve carrière van een speler
 6. Bij diefstal en/of geweld volgt de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken speler
  ook bij feiten gepleegd buiten de club maar met een clublid als slachtoffer
 7. bij verlies of diefstal is de club echter niet verantwoordelijk voor de geleden schade

C.08. 4. Taken

 1. Jeugdspelers uit de bovenbouw worden verplicht wedstrijden te leiden van de onderbouw
  – bij mogelijke afwezigheid dienen spelers zelf voor vervanging te zorgen
  – bij niet aanwezig zijn op de voorop aangeduide wedstrijd staat een sanctie
 2. Spelers uit de bovenbouw kunnen verplicht worden om trainingen te leiden van de onderbouw
 3. Spelers dienen de trainer te helpen bij uitzetten van oefeningen op het trainingsveld
 4. Spelers zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de kleedkamers (beurtrol)
 5. Spelers dienen de oefeningen of taken uit te voeren die de trainer hun oplegt
 6. Spelers horen op een sportieve manier de clubkleuren te verdedigen

Het al of niet respecteren van bovenstaande punten maken deel uit van de beoordelingscriteria die leiden tot selectie van een speler voor een wedstrijd of bij het samenstellen van een ploeg aan het begin van ieder voetbalseizoen