B.02. 1. Inleiding

In het Huishoudelijk Reglement (Blad B.01) vraagt onze club nadrukkelijk om de gedragsregels te respecteren die absoluut nodig zijn om een  voetbalwedstrijd in goede banen te laten leiden. Zoals eerder vermeld kan je in Hoofdstuk C  de reglementen en  bevoegdheden per  specifieke doelgroep (spelers, trainers, ouders…) terug vinden.  In dit hoofdstuk vragen wij aandacht voor de algemene gedragsregels die voor ieder clublid (zowel begeleiders, senioren als jeugd) als ook voor bezoekers van toepassing zijn en die ook wel  gedeeltelijk terug te vinden zijn in de regels  per doelgroep. Op het niet naleven van onderstaande regels kunnen sancties volgen.

B.02.2 Clubreglement

B.02.2.a. Op het voetbalterrein

Voetbal is de meest beoefende en bekeken sport ter wereld. Het is een prachtige teamsport, die je met je vrienden en de  (onbekende)  tegenstander samen  beoefent.  Zonder samenspel en zonder tegenstander is er echter geen voetbal. Daarom vinden wij het als club bijzonder belangrijk dat er voldoende respect is naar de tegenstander, scheidsrechter, medematen als ook naar de voetbalsport op zich. Ieder clublid van Park FC Houthalen dient zich dan ook onherroepelijk te houden aan volgende punten

– We gedragen ons altijd sportief, ook al gedragen anderen zich minder sportief
– We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander (respect)
– We hebben altijd respect voor de scheidsrechter (ook al maakt hij een fout)
– We spelen voor het team en het team voor iedere speler (niet individueel)
– We verdedigen en respecteren onze clubkleuren met verbetenheid maar uiterst sportief
– We handhaven de reglementen van de KBVB en de voetbalsport in het algemeen
– We ondersteunen steeds onze medespelers, zelfvertrouwen opkrikken van ieder clublid
– Voetbal is voor iedereen, niet alleen voor de uitblinkers
– De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan
– We respecteren alle supporters
– We handhaven het ‘Fairplay Charter’ (Blad B.06)

B.02.2 Clubreglement (vervolg van blad B.02)

B.02.2.b.  De accommodatie

Onze  sportaccommodatie, zowel het gebouw als de terreinen, is er voor iedereen.  Wekelijks zijn er mensen die deze installaties met veel inzet en passie onderhouden. Daarom moeten wij allen absoluut zorg dragen voor de accommodatie, zowel in onze eigen club als op een ander. Denk daarbij steeds aan volgende punten.

 • Wees fier op de schitterende accommodatie van onze club
 • De lift wordt enkel gebruikt door mindervaliden of gekwetste spelers
 • Het 2de verdiep is enkel toegankelijk voor jeugdspelers tijdens een evenement of
  omwille van een afspraak
 • Ook de zittribune is slechts toegankelijk bij wedstrijden op het A-terrein
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan op beide verdiepingen
 • Het is ten strengste verboden voetbalschoenen af te spoelen onder kraan of douche
  Voetbalschoenen worden niet afgeklopt tegen de muren
 • Binnen worden de ballen in de hand gehouden
 • Ruim steeds jou eigen afval op (zowel in de kleedkamers als op de terreinen)
 • Voetbaltassen in de daarvoor bestemde rekken vooraan in de accommodatie plaatsen
 • Roken in de kantine en kleedkamers is bij wet verboden
 • Draag zorg voor de voetbalterreinen, doelen en omheiningen
 • Verplaatsbare trainingsmaterialen met zorg behandelen (doelen, potjes, e.d…)
 • Fietsen en bromfietsen in de daarvoor bestemde rekken plaatsen

Materiele schade aan clubmateriaal of accommodatie zal door het verantwoordelijke clublid worden vergoed, gebaseerd op de werkelijk geleden onkosten van herstelling of vervanging. Ook een sportieve sanctie kan hierop volgen.

B.02.2 Clubreglement 

B.02.2.c De uitrusting

De blauw witte clubkleuren moeten steeds met respect en voldoende zorg gedragen worden. Zowel          de voetbaluitrusting  (eigendom van de club) als je eigen  kledingpakket  (jouw eigendom) zijn erg belangrijke elementen voor de ontwikkeling van het verenigingsgevoel. Eén grote en ordelijke club,te beginnen met de uitrusting, dit willen wij bewerkstelligen met Park FC Houthalen.

Wat verstaan we onder ‘zorg dragen voor je uitrusting’ :

 • Draag de uitrusting steeds correct en volgens de regels van de KBVB
 • Degelijke scheenbeschermers zijn verplicht (ook op trainingen).
 • Draag voetbalschoenen met correcte noppen (naargelang het terrein). Bij
  onderbouw zijn vaste studs (noppen) verplicht.
 • Na de wedstrijd de kleren steeds correct ontvouwen en gepast inleveren (afgevaardigde)
  Beschadigingen onmiddellijk melden aan de afgevaardigden
 • Onder de uitrusting dragen wij enkel blauwe of witte beschermkledij (zwarte kousenbroek kan)
 • Noteer steeds jou naam op jassen en broeken van je eigen uitgangskledij (kledingpakket)
  Beschadigingen aan je eigen kledingpakket steeds melden aan materiaalmeesters
  (vervanging is mogelijk binnen de 2 maanden na aankoop)
 • Beschadigde materialen uit je eigen kledingpakket dienen zelf opnieuw aangekocht te worden.
 • De uitgangskledij (kledingpakket) wordt bij thuis- en uitwedstrijden door
  zowel iedere speler als official gedragen vanaf het moment dat deze door de club ter
  beschikking wordt gesteld.
  Geen andere kledij is gewenst. Bij het incorrect of niet dragen van het uitgangskledij kan een mogelijke sanctie volgen.
 • Draag de kledij van jou eigen kledingpakket enkel voor wedstrijden (niet op trainingen)Het kledingpakket moet twee jaar of langer meegaan (Je bent vrij om extra aankopen te doen)
 • Om hygiënische redenen vragen wij vriendelijk om badslippers in de douches te dragen.
 •  B.02.2.d  Op Verplaatsing

  Ook bij uitwedstrijden dienen de clubleden zich te houden aan onze eigen clubreglementen als ook aan de reglementen van de te bezoeken vereniging. Waarmee moeten spelers en begeleiders van Park FC rekening houden indien ze een verplaatsing maken:

  • Tijdig aanmelden op de afgesproken ontmoetingsplaats (min. 5 minuten voor tijd)
  • In uitgangskledij aanmelden (in winterperiode met regenjas)
  • Steeds op voorhand de te rijden weg met alle bestuurders bepalen
  • Voor vertrek controle van uitrusting en paspoorten
  • Zorg dragen voor de plaatselijke accommodatie
  • Zorgvuldige controle van je eigen kleedkamer op beschadigingen (melden aan scheidsrechter)
   dit om eventuele klachten nadien te voorkomen
  • De kleedkamers steeds ordentelijk en zuiver verlaten (niet poetsen, wel opruimen)
  • Respect voor ieder lid van de tegenstander
  • Goed en correct gedrag in de volledige accommodatie van de tegenstander