>

Pasdagen 2020

Beste sportvrienden

Na lang wachten en alles vanop een afstand te moeten aanzien hebben we eindelijk goed nieuws. We hebben van de gemeente de toelating gekregen onze pasdag te organiseren. Dit zal natuurlijk gepaard gaan met de nodige maatregelen en organisatie.
We hebben daarom onderstaand schema opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. We voorzien zelf voldoende afstand tussen de tafels waar de kledij gepast kan worden en ook in de eventuele wachtrijen de opgelegde 1,5m afstand.
We vragen uitdrukkelijk om per speler 1 volwassene mee te laten begeleiden. Het richtuur dat u meekrijgt is een flexibel uur. Dat wil zeggen dat u gedurende 45min zich mag aanmelden. We nemen deze 15min speling om overlapping met andere ploegen te voorkomen.
Voorbeeld: Thiago (U11A) mag komen passen van 16u tot 17u à hij mag zich aanmelden tussen 16u en 16u45.
Zo spreiden we per ploeg ook nog eens de spelers.
Er is ook geen ploegenindeling. Dit betekent dat, enkel voor de pasdag, alle spelers doorschuiven naar de volgende leeftijdscategorie. Wie vorig jaar U12B speelde zal zich dus moeten aanmelden in de categorie U13B enzoverder. Als je niet zeker bent wanneer uw zoon/dochter zich moet aanmelden mag je de trainer of het jeugdbestuur altijd contacteren.

Tijdsindeling:

26 juni 2020
18u à U21
19u à Gewestelijke reserven
20u à Provinciale reserven
21u à 1ste elftal

27 juni 2020
9u à U6 + U7
10u à U6 + U7
11u à U8
13u à U9A
14u à U9B
15u à U10
16u à U11A
17u à U11B
18u à U12A
19u à U12B

28 juni 2020
9u à U13A
10u à U13B
11u à U15A
13u à U15B
14u à U17A
15u à U17B

We hopen dat iedereen zich aan deze richtlijnen kan houden zodat voor iedereen alles veilig en vlot verloopt.
We herinneren u ook eraan dat u het kledingpakket enkel en alleen in ontvangst krijgt na betaling van het lidgeld of een afspraak tot betaling in schijven met onze jeugdsecretaris (jeugdkfcpark@gmail.com).
De trainingen zullen zo vroeg mogelijk starten (eind juli ipv begin augustus) en zal gecommuniceerd worden door de trainers.

We kijken ernaar uit jullie allemaal nog eens ‘in het echt’ te zien op onze pasdag!

 

Met sportieve groeten

 

Jeugdbestuur

KFC Park Houthalen

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.